Dealer login Wachtwoord vergeten?

NIEUWS

 

Makita garantie: Voorwaarden en bepalingen

Makita garantiebepaling van toepassing voor België en het Groothertogdom Luxemburg

Elk gereedschap van Makita wordt nauwkeurig getest en gecontroleerd door de afdeling kwaliteitswaarborg van Makita. Makita verleent productiegarantie onverlet de contractuele of wettelijke garantieaanspraken tegenover de verkoper.

Voor gereedschap dat in België en Luxemburg is gekocht geldt een garantietijd:

 

• tot één jaar na de aankoopdatum bij professioneel gebruik

 

• tot twee jaar na aankoop in het geval van niet-professioneel of particulier gebruik.

 

Binnen dit tijdsbestek aanvaardt Makita België in het geval van een materiaal– of productiefout de kosten voor reparatie en het gratis vervangen van defecte onderdelen. Het vervangen van onderdelen onder garantie heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg, met uitzondering van de standaard garantie van drie maanden na elke herstelling, die alleen geldt voor de herstelde of vervangen onderdelen.

Verlenging van garantie voor machines van “1” naar “3” jaar

Voor het in België gekochte en door Makita België gedistribueerde elektrisch gereedschap verleent Makita België een vrijwillige garantieverlenging met 2 jaar naar in totaal 3 jaar garantie, mits de koper woonachtig in België of het Groothertogdom Luxemburg is en het apparaat binnen 4 weken na aankoop via de website van Makita België registreert.

Er is geen verlenging van 2 jaar mogelijk voor accu's, opladers, zaklampen, gereedschap met verbrandingsmotor (benzine), pneumatisch gereedschap, compressoren en gereedschappen op gas.

Er is wel een verlengde garantie met 1 naar 2 jaar mogelijk voor Lithium-ion accu’s en opladers volgens het  2 Jaar+ accu en oplader garantieplan.

Om gebruik te kunnen maken van de verlengde garantie dient de machine in België of het Groothertogdom Luxemburg aangekocht te zijn bij een officieel erkend verkooppunt van Makita België.

Er zijn verkooppunten die Makita gereedschap vanuit het buitenland in België aanbieden. Op deze machines past Makita geen garantieverlenging toe. Als het registratie systeem uw artikel- of serienummer of het officieel erkend verkooppunt niet herkent is er zeer waarschijnlijk sprake van een machine aangekocht in het buitenland waarop u uitsluitend 1 jaar garantie krijgt. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

Als bevestiging van deze registratie ontvangt u als koper een garantiecertificaat. Graag bewijs uitprinten en/of downloaden en bewaren. De koper dient ermee akkoord te gaan, dat zijn gegevens worden opgeslagen. De service voor het verlengen van de garantieperiode geldt slechts voor kopers die in België staan geregistreerd.

In geval van herstelling onder garantie dient het te repareren elektrisch gereedschap samen met de originele aankoopfactuur (met productomschrijving en datum van aankoop) en het garantiecertificaat aan Makita België te worden voorgelegd. De gegevens van beide formulieren dienen hetzelfde te zijn. De uitvoering van verlengde garanties worden uitsluitend door Makita België zelf uitgevoerd.

Niet onder de garantie vallen:

a. Machines die door anderen dan door Makita aangewezen deskundigen zijn gedemonteerd of door hen zijn gewijzigd.

b. De gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de machines. Indien de instructies in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd, er sprake is van slecht onderhoud, nalatigheid of overbelasting van de machine.

c. Accessoires zoals schaafbeitels, cirkelzaagbladen, schuurbanden, schuurschijven, beitels, etc. en ook onderdelen voor de bevestiging hiervan (bouten, sluitringen, klemplaten)

d. Onderdelen onderhevig aan normale slijtage tijdens de garantieperiode door zeer intensief gebruik zoals bv. kogel- en naaldlagers, olieafdichtingen en zuigerveren, koolborstels, etc.

Makita 2 Jaar+ Accu- en oplader garantieplan: bepalingen

Makita garantiebepaling van toepassing voor batterijen en opladers

Verlenging van garantie voor Li-ion accu’s en opladers van Li-ion accu’s  van “1” naar “2” jaar  

Voor alle in België en het Groothertogdom Luxemburg gekochte Li-ion accu’s en opladers van Li-ion accu’s en door Makita België gedistribueerde Makita Li-ion accu’s en opladers van Li-ion accu’s, verleent Makita België een vrijwillige garantieverlenging met 1 jaar, naar in totaal 2 jaar garantie, mits de koper in België of het Groothertogdom Luxemburg woont.

De Li-ion accu(‘s) en/of oplader(s) van Li-ion accu’s dient binnen 4 weken na aankoop via de website van Makita België geregistreerd te worden.

Er zijn bedrijven die Makita Li-ion batterijen vanuit het buitenland in België aanbieden. Op deze producten verleent Makita geen garantieverlenging. Als het systeem uw artikel- of serienummer niet herkent is er zeer waarschijnlijk sprake van een buitenlands product waarop u uitsluitend 1 jaar garantie ontvangt. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

Als bevestiging van deze registratie ontvangt u als koper een garantiecertificaat. Graag bewijs printen en/of downloaden en bewaren. De koper dient ermee akkoord te gaan, dat zijn gegevens worden opgeslagen.

Om gebruik te kunnen maken van de verlengde garantie dient de Li-ion accu(‘s) en/of oplader(s) van Li-ion accu’s in België of het Groothertogdom Luxemburg aangekocht te zijn bij een officieel erkend verkooppunt van Makita België.

Niet onder de garantie vallen:

a. Mechanische schade aan de accu als gevolg van vallen of stoten.

b. Extreme vervuiling en/of corrosie aan de accu of oplader als gevolg van onzorgvuldig gebruik en/of het langdurig blootstellen aan vocht.

c. Accu’s en opladers die na herhaald advies van Makita, op de foutieve machine en/of voor de foutieve toepassing worden gebruikt en dit de levensduur van de accu negatief beïnvloedt.

In geval van garantie dienen de betreffende producten samen met de originele aankoopfactuur (met productomschrijving en datum van aankoop) en het garantiecertificaat aan Makita België te worden voorgelegd. De gegevens van beide formulieren dienen hetzelfde te zijn. De uitvoering van verlengde garanties worden uitsluitend door Makita België zelf uitgevoerd.