Dealer login Wachtwoord vergeten?

NIEUWS

 

De bescherming van uw privacy vormt een onderdeel van onze ondernemingsbeleid en wij nemen deze verplichting zeer serieus. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website worden behandeld conform de wettelijke voorschriften zoals vermeld in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt onder andere in dat we slechts die gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die we voor onze bedrijfsdoelstellingen nodig achten.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Gedurende uw bezoek aan onze website registreert onze webserver om technische redenen de naam van uw internetprovider, de internetpagina van waaruit u bij ons terecht bent gekomen, de door u bekeken pagina´s op onze website en de datum en duur van uw bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om onze website te optimaliseren, trends te analyseren en statistieken te genereren. Soms gebruiken we cookies om de voorkeur van onze bezoekers te volgen en met de resultaten hiervan onze website beter af te stemmen op hun wensen. U kunt bij de instellingen van uw browser aangeven dat er geen cookies geregistreerd worden. Overige persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ze persoonlijk aangeeft en uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking ervan, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie of documentatie, bij een aankoopregistratie of een wedstrijd.

Vrijgeven van persoonlijke gegevens

Makita zal in geen geval uw persoonlijke gegevens verhandelen of vrijgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevensbeveiliging

Makita treft, in samenwerking met haar technische partners op het gebied van informatietechnologie, zowel technische als organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, manipulatie, verlies of ongeoorloofde bekendmaking. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technologische ontwikkeling.

Keuzevrijheid

Om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten willen we graag uw gegevens gebruiken. Deelname aan dergelijke campagnes is altijd vrijwillig. Mocht u met de verwerking en het gebruik van uw gegevens in dit kader niet akkoord gaan, dan kunt u dit altijd aangeven. We zullen uw gegevens dan onmiddellijk en kosteloos verwijderen uit de database.

Recht op inzage en correctie

U hebt altijd het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de bij ons over uw persoon opgeslagen persoonlijke gegevens. U kunt hiervoor een aanvraag sturen naar marketing@makita.be of per fax op het nummer +32 (0)2/ 257 18 65. Mocht er, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct te beheren, verkeerde informatie opgeslagen zijn in uw dossier, dan zullen we dit op uw aanvraag onmiddellijk corrigeren.

Contact

Voor suggesties of klachten over het verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u steeds terecht bij onze verantwoordelijke voor de beveiliging van persoonlijke gegevens, de heer Pedro Tubbe, Marketing Manager, en dit via onderstaande coördinaten:

Makita N.V.
t.a.v. Yvan De Sitter
Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg
België