Dealer login Wachtwoord vergeten?

NIEUWS

 

Trillingen berekenen

Instructies

  • Vul in de eerste kolom de triaxiale vibratiewaarde van de machine in. Voor Makita machines kan je deze automatisch invullen door het juiste modelnummer te selecteren (klik op het verrekijkertje). Voor andere machines kan je de triaxiale vibratiewaarde opzoeken in de gebruiksaanwijzing).
  • In de tweede en derde kolom verschijnt de maximale werkduur tot de actie- respectievelijk de grenswaarde.
  • Als je in de vierde en vijfde kolom de daadwerkelijke werktijd met de machine in kwestie invult (dat wil zeggen de tijd dat je effectief een draaiende machine vasthoudt), dan wordt de trillingsblootstelling, herleid naar 8 uur, berekend en getoond in de laatste kolom.
  • Je kan onder elkaar het vibratieniveau en de werktijd van meerdere machines invoeren, die je op één dag gebruikt. In het veld rechtsonder kan je dan de totale trillingsbelasting, herleid naar 8u, aflezen. Het is deze waarde die onder geen beding hoger mag zijn dan 5m/s2.
  Trillings- waarde
m/s2 @ 3AX
Toepassing Tijd tot actie- waarde
2.5 m/s2 A(8)
uren minuten
Tijd tot grens- waarde
5 m/s2 A(8)
uren minuten
Blootstellings- duur Partiële blootstelling
m/s2 A(8)
Makita toestel opzoeken
 : 
Makita toestel opzoeken
 : 
Makita toestel opzoeken
 : 
Makita toestel opzoeken
 : 
Makita toestel opzoeken
 : 
Makita toestel opzoeken
 : 
Dagelijkse blootstelling m/s2 A(8)

Achtergrond informatie

Grens- en actiewaarden

Omdat herhaalde blootstelling aan trillingen allerlei gezondheidsklachten veroorzaakt, worden de Belgische werkgevers sinds juli 2005 wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om hun werknemers tegen trillingen te beschermen, en om de blootstelling aan trillingen in elk geval onder bepaalde grenswaarden te houden (K.B. 07/07/2005 B.S.14/07/2005).

Deze richtlijn stelt volgende drempelwaarden voorop:

- Actiewaarde 2.5 m/s2: boven deze waarde moet de werkgever actie ondernemen.

Hij moet met name een risicoanalyse uitvoeren en een programma van technische en / of organisatorische maatregelen opstellen en uitvoeren om de blootstelling aan mechanische trillingen en de daarmee gepaard gaande risico's tot een minimum te beperken.

- Grenswaarde 5m/s2: deze waarde mag in geen geval overschreden worden.

Indien de grenswaarde wordt overschreden, moet de werkgever onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarde en om te voorkomen dat de grenswaarde opnieuw zou kunnen overschreden worden.

Omrekeningsformules

- Deze grens- en actiewaarden zijn berekend op een standaard werkdag van 8u.

- Indien machines in de loop van de dag gedurende kortere periodes gebruikt worden, zijn hogere trillingswaarden toegelaten. De formule om een kortere blootstelling aan eventueel hevigere trillingen te herleiden naar een trillingsblootstelling over een referentieperiode van 8 uur is de volgende:

Waarbij ahv de vibratiewaarde van de machine is, T de werkelijke gebruiksduur en T0 een periode van 8u.

Merk op dat als het trillingsniveau verdubbelt, de maximaal toelaatbare werktijd niet wordt gehalveerd maar door vier wordt gedeeld!

- Er kunnen ook meerdere machines gedurende korte duur gebruikt worden: in dat geval moet van alle partiële blootstellingswaarden (reeds herleid naar 8u) een vectorële som (d.w.z. de wortel uit de som van de kwadraten) berekend worden om het totale vibratieniveau te kennen. De formule om partiële blootstellingen te herleiden naar één enkele blootstellingswaarde is de volgende:

Waarbij A1 de naar 8u herleide blootstellingswaarde is voor één machine, A2 de naar 8u herleide blootstellingswaarde voor een tweede machine etc.

- Deze berekeningen worden automatisch uitgevoerd door de bovenstaande vibratie calculator.