Dealer login Wachtwoord vergeten?

NIEUWS

 

Wat de wet zegt…

K.B. 07/07/2005 B.S.14/07/2005: Omdat herhaalde blootstelling aan trillingen allerlei gezondheidsklachten veroorzaakt, worden de Belgische werkgevers sinds juli 2005 wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om hun werknemers tegen trillingen te beschermen, en om de blootstelling aan trillingen in elk geval onder bepaalde grenswaarden te houden.

De richtlijn stelt volgende drempelwaarden voorop:

- Actiewaarde 2.5 m/s²: boven deze waarde moet de werkgever actie ondernemen.

Hij moet met name een risicoanalyse uitvoeren en een programma van technische en / of organisatorische maatregelen opstellen en uitvoeren om de blootstelling aan mechanische trillingen en de daarmee gepaard gaande risico's tot een minimum te beperken.

- Grenswaarde 5m/s²: deze waarde mag in geen geval overschreden worden

Indien de grenswaarde wordt overschreden, moet de werkgever onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarde en om te voorkomen dat de grenswaarde opnieuw zou kunnen overschreden worden.

Deze waarden zijn berekend op een standaard werkdag van 8u. Indien machines gedurende kortere periodes gebruikt worden, zijn hogere trillingswaarden toegelaten. Indien meerdere machines per dag gebruikt worden, geldt een speciale formule om de totale trillingswaarde te berekenen. U kan het totale trillingsniveau waaraan u blootstaat berekenen met onze vibratie-calculator.

Het gaat hier telkens om reële werktijd: de tijd dat je effectief een draaiende machine vasthoudt.